Table of Contents

Johdanto.
Henkilötietolain tarkoitus ja soveltamisala.
Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet.
Arkaluonteiset tiedot ja henkilötunnus.
Henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet.
Tietoturvallisuus ja tietojen säilytys.
Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.
Henkilötietojen käsittelyn ohjaus ja valvonta.
Vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistussäännökset.
Yhteenveto.