Table of Contents

Johdanto.
Tietosuoja-asetuksen keskeiset käsitteet.
Henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän vastuut.
Käsittelyn lainmukaisuus.
Tiedot, joiden käsittely vaatii erityisiä perusteita.
Tietojen käsittelyn yleiset periaatteet.
Rekisteröityjen henkilöiden oikeudet.
Rekisteröityjen henkilöiden informointi.
Tietojenkäsittelysopimukset.
Luovutussopimukset.
Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle.
Yrityksen tietoturva, käytännesäännöt ja sertifiointi.
Vaikutusten arviointi.
Tietosuojavastaava.
Valvonta ja sanktiot.