Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Sydämen sykintätaajuus kuormituskokeessa kuolleisuuden ja akuutin sydäninfarktin ennustajana : epidemiolologinen seurantatutkimus.