Table of Contents

Nätverken av solexponerade livsmiljöer i åsskogar. Verkningarna av skogars naturvård på åsnaturen, landskapet och de solexponerade miljöernas artrikedom. Sun-exposed esker forest habitat networks. The impact of forest management on esker habitats, landscape and the diversity of species in sun-exposed habitats.