Table of Contents

1 Johdanto.
2 Yhtiön hallinto.
3 Yhtiön johto.
4 Johdon tehtävät.
5 Hallituksen päätöksenteko.
6 Palkitseminen.
7 Yhtiön edustaminen.
8 Edustajan kelpoisuus ja toimivalta.
9 Liiketoimintapäätösten oikeudellinen kehikko.
10 Ongelmallisia liiketoimintapäätöstilanteita.
11 Seuraamukset yhtiön johdon päätösten osakeyhtiölain vastaisuudesta.