Table of Contents

Esipuhe 1. painokseen.
Esipuhe 2. painokseen.
I Yleinen osa.
1 Hallintolainkäytön kehityshistoria.
2 Hallintolainkäytön ominaispiirteet.
3 Hallintoprosessi ja muut prosessilajit.
II Erityinen osa.
1 Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain soveltamisala.
2 Valitus hallintopäätöksestä.
3 Prosessi hallintotuomioistuimessa.
4 Päätöksen täytäntöönpano ja sen vaikutukset.
5 Ylimääräinen muutoksenhaku.
6 Päätöksen oikeusvoima ja todistusvaikutus hallintotuomioistuimessa ja prosessilajien välillä.
7 Siirtymäsäännökset.
Käsiteluettelo.
Kirjallisuus.
Virallislähteet.
Oikeustapaushakemisto.
Asiahakemisto.