Table of Contents

Miljöansats till utveckling (miljöpelaren i havspolitik).
Havsmiljöpolitiken (Marina direktivet).
Integrerad havs- och vattenförvaltning.
Havet som område för myndighetsutövning: suveränitet och jurisdiktion.
Havet i mittpunkten (sektorslagstiftning).
Fysisk planering i kust- och havsområden (MSP).
Slutsatser.