Table of Contents

Abstrakt: Att växa upp som vietnames i Finland: tillbakablick 12 år senare - vietnamesers välbefinnande och sosiokulturella anpassning som barn eller unga och som vuxna. Tiivistelmä: Varttuminen vietnamilaisena Suomessa: 12 vuoden seurantatutlimus - vietnamilaisten hyvinvointi ja sosiokulttuurinen sopeutuminen lapsena tai nuorena sekä nuorena aikuisena. Tóm luoc. Abstract.