Table of Contents

Sarjakuvallisia ihmiskokeita : henkilöhahmot kognitiivisina Frankensteinin hirviöinä Vertigo-sarjoissa ja muussa mediassa.