Table of Contents

Sis. myös kreikankielisen liitteen: Greek case : Good results in psychiatric health care and the factors causing them - Greek views Abstract. Tiivistelmä: Psykiatrisen terveydenhoidon tuloksellisuus ja siihen vaikuttavat tekijät Suomessa ja Kreikassa.