Table of Contents

Referat: Utvecklande av geriatrisk vård och äldreomsorg : utredarens rapport. Sammanfattning: Utvecklande av geriatrisk vård och äldreomsorg. Utredarens rapport. Summary: Development of geriatric care and elderly care : report by Rapporteur ad int. Tiivistelmä.