Table of Contents

Biogerontologia.
Vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä.
Vanhukset ja palvelujärjestelmä.
Vanhusten sairaanhoidon erityispiirteitä.
Vanhusten hoidon erityiskysymyksiä.
Geriatrinen preventio.
Kuvat.
Kuntoutus.
Kuoleva vanhus. "Geriatria-teos käsittelee kattavasti vanhenemisen fysiologiaa sekä vanhenemismuutosten yhteyksiä sairauksien ilmenemiseen ja hoidon ongelmiin."--Duodecim.

Geriatria-kirja käsittelee kattavasti vanhenemisen fysiologiaa sekä vanhenemismuutosten yhteyksiä sairauksien ilmenemiseen ja hoidon ongelmiin.

Geriatria-kirjassa on kuvattu yksityiskohtaisesti vanhusten yleisten oireyhtymien syntymekanismeja, niiden erotusdiagnostiikkaa ja selvittelytapoja. Teoksen alussa esitellään vanhenemisen elimistössä aiheuttamien muutosten lisäksi niitä erityispiirteitä, joita vanhuspotilaan hoidossa tulee ottaa huomioon sekä vanhusten palvelujärjestelmiä. Tautikohtainen osa on tiivis tietopaketti, jossa esitetään ikääntyneiden sairauksien kliiniset ilmentymät ja hoidon erityispiirteet.

Geriatria-kirjan tavoitteena on esittää vanhusten sairauksien problematiikkaa mahdollisimman realistisesti ja käytännönläheisesti samalla uusin tutkimusnäyttö huomioon ottaen.

Teos on suunnattu ensisijaisesti lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Se sisältää keskeistä ja käytännönläheistä tietoa myös muille vanhusten hoitotyötä tekeville.

Pitkälä, Kaisu;Strandberg, Timo;Sulkava, Raimo;Tilvis, Reijo;Viitanen, Matti
-
Duodecim
2016
[3. uudistettu painos].
9789516566033
9789516564985
RefWorks