Table of Contents

Perinnöllisesti määräytynyt hypometa[bo]lia Alzheimerin taudissa ja keski-iän riskitekijät kognitiiviselle heikentymiselle.