Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Geneettinen alttius miesten ja naisten rintäsyövissä.