Geneettinen monimuotoisuus ja sen laajennetut vaikutukset - pirstoutuneet tammipopulaatiot Lounais-Suomessa.