Table of Contents

Tiivistelmä: Geneettisiä ja epidemiologisia tutkimuksia adiponektiinin ja PTP1B:n yhteydestä metaboliseen oireyhtymään.