Table of Contents

Fysiatrian perusteet.
Kliininen fysiatria.
Hoito- ja kuntoutusmenetelmät.
Liitteet.
Kuvat. Fysiatrian keskeisenä tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus tavalla, joka huomioi potilaan elämäntilanteen kokonaisuutena. Alan aktiivinen tieteellinen tutkimustyö on tuonut runsaasti fysiatriseen diagnostiikkaan ja hoitoon soveltuvia uusia menetelmiä. Kirjassa pyritään tuomaan fysiatrian perustietojen lisäksi esille mm. toiminnallinen anatomia, elinkohtainen kliininen tutkiminen, sairauksien ja oireyhtymien diagnostiset kriteerit sekä toimintakyvyn arvioinnin ja terapeuttisen harjoittelun fysiologiset perusteet. Kirjan kirjoittajat ovat fysiatrian erikoisalan parhaita kliinikoita ja tutkijoita, usean muun erikoisalan johtavia asiantuntijoita sekä eri terapia-alueiden osaajia. Fysiatria-kirjaa käytetään kaikissa maamme lääketieteellisissä tiedekunnissa peruskoulutuksen fysiatrian oppiaineen ensisijaisena oppikirjana. Kirja kuuluu myös jokaisen fysiatriaan erikoistuvan lääkärin ja erikoislääkärin lähdeteoksiin. Se toimii käsikirjana yleislääkäreille ja muiden ammattiryhmien sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä fysiatrian tarjoamiin keinoihin auttaa potilasta.

Fysiatrian keskeisenä tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus tavalla, joka huomioi potilaan elämäntilanteen kokonaisuutena. Alan aktiivinen tieteellinen tutkimustyö on tuonut runsaasti fysiatriseen diagnostiikkaan ja hoitoon soveltuvia uusia menetelmiä.

Kirjassa pyritään tuomaan fysiatrian perustietojen lisäksi esille mm. toiminnallinen anatomia, elinkohtainen kliininen tutkiminen, sairauksien ja oireyhtymien diagnostiset kriteerit sekä toimintakyvyn arvioinnin ja terapeuttisen harjoittelun fysiologiset perusteet.

Kirjan kirjoittajat ovat fysiatrian erikoisalan parhaita kliinikoita ja tutkijoita, usean muun erikoisalan johtavia asiantuntijoita sekä eri terapia-alueiden osaajia.

Fysiatria-kirjaa käytetään kaikissa maamme lääketieteellisissä tiedekunnissa peruskoulutuksen fysiatrian oppiaineen ensisijaisena oppikirjana. Kirja kuuluu myös jokaisen fysiatriaan erikoistuvan lääkärin ja erikoislääkärin lähdeteoksiin. Se toimii käsikirjana yleislääkäreille ja muiden ammattiryhmien sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä fysiatrian tarjoamiin keinoihin auttaa potilasta.