Table of Contents

Tiivistelmä: Solunjakautumisen säätelyyn osallistuvien proteiinien toiminnan selvittäminen.