Table of Contents

Ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden murtumat: ilmaantuvuus, ennustavat tekijät ja seuraukset.