Table of Contents

Ikääntyneiden jalkaterveys -Preventiivisen arviointimittarin kehittäminen hoitohenkilökunnalle.