Table of Contents

Johdatus yleiseen fonetiikkaan. Puheketju.
Ääntöelimistö.
Konsonantit.
Vokaalit.
Tavu.
Puhesignaalin ja kielen äännerakenteen suhteesta.
Puheen prosodiset ominaisuudet.
Johdatus suomen kielen äänneoppiin. Segmentaalista äänneoppia.
Morfofonologiaa --Prosodiikkaa.
Ääntäminen ja oikeinkirjoitus.