Table of Contents

Lapsen kielellinen kehitys ja sen yhteys tunne-elämään, käyttäytymiseen ja sosiaalisuuteen sekä äidin kokemaan stressiin. Seurantatutkimus.