Table of Contents

Tiivistelmä: Fissuurapinnoitteet hammaskarieksen ehkäisyssä : käytäntöön perustuva tutkimus käyttäen elinkaarianalyysimenetelmää.