FinCCHTAn (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) tavoitteena on edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä Suomessa ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Yksikkö toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa. FinCCHTAn keskeisiä tehtäviä ovat hoitoteknologioiden arviointityön koordinointi Suomessa terveydenhuollon menetelmien arviointi arviointitiedon julkaiseminen kansainvälinen HTA-yhteistyö HTA-menetelmäkoulutuksen ja -tutkimuksen vahvistaminen.