Table of Contents

Tiivistelmä: Kuitulujitteinen komposiitti implanttimateriaalina : kokeellisia tutkimuksia lasikuidulla ja bioaktiivisella lasilla in vitro ja in vivo.