TY - EBOOK SN - 9780203167618 AU - Afshar, Haleh;Maynard, Mary KW - Racism;Sex discrimination against women;Sex role in the work environment;Sex role;sähkökirjat;Diskriminering på arbetsmarknaden;Kvinnor och rasism;Könsroller;SOCIAL SCIENCE PB - Taylor & Francis PY - 1994 TI - Dynamics of ER -