Open Save New
FeedNavigator / National Library of Health Sciences
 
  
Helsingin yliopisto
AddAjankohtaista Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
AddDigitaalinen kirjasto - Kansalliskirjastolaisten kirjoituksia
AddE-library - Koekäytöt
AddE-library - Terkko
AddHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet
AddHELDA - Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnäytteet
AddHELDA - Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan väitöskirjat
AddHELDA - Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet
AddHELDA - Eläinlääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat
AddHELDA - Farmasian tiedekunnan opinnäytteet
AddHELDA - Farmasian tiedekunnan väitöskirjat
AddHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat
AddHELDA - Lääketieteelliset artikkelit
AddHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet
AddHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjat
AddHelsingin yliopiston avoimet työpaikat
AddHelsingin yliopiston Avoin yliopisto - ajankohtaista
AddHelsingin yliopiston kirjasto - Terkko
AddHelsingin yliopiston kirjastot - Uusia aineistoja
AddHelsinki Academic Medical Center Articles @ Twitter
AddHelsinki University Medical Dissertations (E-thesis)
AddHelsinki University Publications
AddHelsinki University Videos
AddHulib News - Meilahti
AddHYY - uutiset
AddInfolukutaito - Helsingin yliopiston kirjaston informaatiolukutaidon opettajien blogi
AddKDK - asiakasliittymä-blogi
AddKeskustakampuksen kirjaston koulutus
AddKumpulan kampuskirjaston koulutus
AddLääketieteellinen tiedekunta
AddMinerva-tori
AddSivuääniä
AddTapahtumakalenteri - Terkko
AddTapahtumakalenteri - Terkon koulutukset
AddTapen blogi (Tapio Koivu)
AddTerkko - TUHAT-seuranta (WoS)
AddTerkko Slideshare
AddTerkko's Flickr photos
AddTerkkoLibrary YouTube Channel
AddTerkkoTube
AddTietojenkäsittelytieteen laitos
AddTuhat (Research Database)
AddVerkkari - Helsingin yliopiston kirjaston verkkolehti
AddVerkkari - Helsingin yliopiston kirjaston verkkolehti - kommentit
AddViikin kampuskirjasto tiedottaa
AddViikin kampuskirjaston koulutus
AddViikki - Tapahtumat


»My Articles

»Latest Feeds

»Popular Feeds
Search Feed Catalog by Name:
Methodological and mechanistic context for the interpretation of leaf-level spectral chlorophyll-a fluorescenceHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjat14 hourssaveRefWorks
Producing information from airborne LiDAR data for peatland forest managementHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjat2 dayssaveRefWorks
Bioenergy from forests: Impact of logging residues on the carbon and nitrogen cyclesHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjat10 dayssaveRefWorks
Lifestyle Factors and Lipid Metabolism in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, the Metabolic Syndrome, and Atherosclerotic Cardiovascular DiseaseHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat12 dayssaveRefWorks
Entry-points for scaling urban agroecology via social infrastructure : Scaling up, out, and deepHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjat13 dayssaveRefWorks
The Artification of Upmarket Dining : A Practice Theory PerspectiveHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjat14 dayssaveRefWorks
Associations between personality traits and uncertainty in fertility intentionsHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet18 dayssaveRefWorks
Hengityselinterveyteen liittyvät erot ei-vastanneiden ja vastanneiden välillä suomalaisessa kyselytutkimuksessaHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet18 dayssaveRefWorks
Protein Interactome of E3 Ubiquitin Ligase Deltex-1 Captures Associations with B-cell Receptor SignallingHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet18 dayssaveRefWorks
COMT Val158Met and Taq1a-ANKK1 gene polymorphisms impact on working memory’s overall performance, stability, and flexibilityHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet18 dayssaveRefWorks
Opioidikorvaushoito raskausaikana ja lapsen kasvu: buprenorfiini, buprenorfiini-naloksoni ja metadoniHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet18 dayssaveRefWorks
Acute Pancreatitis in Helsinki in 2016-2018: Incidence, Etiology and Risk Factors : analysis of 1378 acute pancreatitis episodes in a Finnish normal populationHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet18 dayssaveRefWorks
Cold fluids for induction of targeted temperature management: A sub-study of the TTH48 trialHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet18 dayssaveRefWorks
Surgically confirmed endometriosis in adolescents in Finland - a register-based cross-sectional cohort studyHELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet18 dayssaveRefWorks
Acute mesenteric ischemia - from epidemiology to improvements in treatment and outcomesHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat18 dayssaveRefWorks
Belowground carbon dynamics in Scots pine standsHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjat18 dayssaveRefWorks
Mechanisms of adipocyte dysfunction in metabolic disease and cancerHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat20 dayssaveRefWorks
Kaupunkirottien Campylobacter-kantojen karakterisointi kokogenomisekvensoinnillaHELDA - Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Kryptosporidioosin leviäminen, torjunta ja hallinta lypsykarjatiloillaHELDA - Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Vesien palauttaminen aapasoille– kuinka kasvillisuusanalyysi tukee ennallistamistoimien ekologisen vaikuttavuuden arviointiaHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Lactic acid bacteria and yeasts in spontaneously fermented red sorghum and amaranth sourdoughsHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Metsän rooli klassisessa ja modernissa kirjallisuudessaHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Onko ihmisten yksilöllisyys makuseosten ja värien kokemisessa yhteydessä marjojen käyttöön ja miellyttävyyteen?HELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Kuluttajien ja johdon näkemyksiä julkisen sektorin organisaation vastuullisuudesta – tapaus RuokavirastoHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Amerikankarpalon (Vaccinium macrocarpon Ait.) pakkasenkestävyys astiaviljelyssäHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Navero- ja kääntömätästyksen vaikutus varttuneen mäntytaimikon kasvuun ojitetun turvemaamännikön uudistamisalallaHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Kuluttajien suhtautuminen kaupallisiin elementteihin Twitchissä ja parasosiaalisen suhteen vaikutusHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Studying the role of anti pneumolysin antibodies in inflammation and atherosclerosisHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Ground vegetation gross primary production dynamics of a drained peatland forest ecosystemHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Lämpökameran hyödyntäminen dronella otetuissa ilmakuvauksissaHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Private forest owners’ perception of forest management and their role in forest stewardship: a case study in the western Italian AlpsHELDA - Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnäytteet20 dayssaveRefWorks
Modern and Future aMMP-8 Point-of-Care/Chairside Diagnostic and Treatment Modalities in Periodontitis and Peri-ImplantitisHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat20 dayssaveRefWorks
Outcomes of evolving pediatric intestinal failure careHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat21 dayssaveRefWorks
Sweet treat consumption in school-aged children : Relationships to excess weight, dental caries and saliva microbiotaHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat23 dayssaveRefWorks
Brain aminergic systems and autism-associated risk factors in zebrafishHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat23 dayssaveRefWorks
Surgical treatment and long-term outcomes of cleft lip and palate.HELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat24 dayssaveRefWorks
LOWER-EXTREMITY SOFT-TISSUE SARCOMA FUNCTIONAL OUTCOME AND QUALITY OF LIFE AFTER TREATMENTHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat26 dayssaveRefWorks
Lähteiden ja lähteikköjen kasvistosta ja kasvillisuudesta ulomman Salpausselän itäisessä keskiosassaHELDA - Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnäytteet26 dayssaveRefWorks
Molecular attributes of plaque vulnerability in carotid artery disease : Helsinki Carotid Endarterectomy StudyHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat26 dayssaveRefWorks
Smoking and depression : twin cohort studies among adolescents and adultsHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat27 dayssaveRefWorks
Early safety and feasibility of atrial appendage-derived micrografts for the treatment of ischemic heart failureHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat27 dayssaveRefWorks
SURGICAL TREATMENT OF BREAST CANCER AND PATIENT REPORTED OUTCOMES : Special emphasis on health-related quality of life and the cost of careHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat27 dayssaveRefWorks
Prognostic biomarkers, treatment and follow-up of T1 glottic laryngeal cancerHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat28 dayssaveRefWorks
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN RHINOLOGIC PATIENTSHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat31 dayssaveRefWorks
Digital Interventions for Depression : Predictors and Moderators of Treatment Adherence and OutcomesHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat32 dayssaveRefWorks
Travellers' health problems: focus on diarrhoea and antibiotic useHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat34 dayssaveRefWorks
Treatment of Adult Patients with Intestinal Failure in FinlandHELDA - lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjat39 dayssaveRefWorks
Wind energy and Biodiversity in Finland: Habitat tax for solving the green-green dilemmaHELDA - Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnäytteet41 dayssaveRefWorks
Storylines of overconsumption in Finnish online news media and news discussion forumsHELDA - Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnäytteet41 dayssaveRefWorks
Effects of in vitro alcohol exposure on endoderm, mesoderm, and ectoderm during gastrulationHELDA - Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnäytteet41 dayssaveRefWorks
 XML/RSS-Feednext »