Table of Contents

Syövän käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, joista erityishuomion kohteena imutiet, makrofagit, EGFR ja Pim-1 kolorektaalisyövässä.