Table of Contents

Tiivistelmä: Maanpäällisten satelliittipaikannusmittausten hyödyntäminen numeerisessa säänennustuksessa.