Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Rasituskoelöydösten merkitys sydän- ja verisuonitautien riskiä ennustavina tekijöinä : epidemiologinen seurantatutkimus.