Table of Contents

Abstrakt: Utvärdering av nord-syd-syd nätverksprogrammet för institutioner för högre utbildning. Tiivistelmä: Korkeakoulujen pohjoinen-etelä-etelä verkostoitumisohjelman evaluointi.