Table of Contents

Ilmastopoliittisten toimenpiteiden arviointi EU-maissa - esimerkkejä ja kokemuksia neljältä sektorilta. Utvärdering av klimatpolitiska åtgärder i EU-länder - exempel och erfarenheter från fyra sektorer.