Table of Contents

1. Euroopan integraatiokehityksestä.
2. Yleiskuva eu:n toimielimistä ja päätöksenteosta.
3. Oikeussuojakeinot eu:ssa ja laintulkinta.
4. Eu-oikeuden normijärjestelmä ja oikeusperiaatteet.
5. Tavaroiden vapaa liikkuvuus eu:n sisämarkkinoilla.
6. Sisämarkkinoiden muut perusvapaudet.
7. Valtiontuet, julkiset yritykset, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja julkiset hankinnat.