Table of Contents

Sisältö: Neuvoston päätöslauselma yhteisön uudesta työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007-2012.
Komission tiedonanto: Työn laadun ja tuottavuuden parantaminen; yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007-2012