Table of Contents

Abstract: Conservation biological criteria for forest protection in southern Finland. Sammandrag: Naturvårdsbiologiska kriterier för skogsskydd i södra Finland.