Table of Contents

Etäjohtaminen - mitä se on?.
Hyvän etäjohtamisen kulmakivet.
Esimiesten kokemat haasteet etäjohtamisessa.
Työskentelytavat ja johtamiskäytännöt.
Konkreettisia keinoja.
Etäjohtajan osaamisprofiili.
Hyödynnä teknologiaa tukena.
Henkiöstöhallinnon näkökulma.