Table of Contents

Johdanto.
Teoreettiset lähtökohdat.
Aineistot ja metodologiset valinnat.
Tulokset artikkeleittain.
Synteesi.
Lopuksi. Laestadianism represented : religion, corporeality and power in popular culture.