Table of Contents

Miksi ihmiset eivät käyttäydy vastuullisesti ja aikuismaisesti?.
Miksi muutokset ovat niin vaikeita?.
Organisaation tyypilliset hullutukset.
Hankalat yksilöongelmat.
Palautteen antamisen ja vastaanottamisen vaikeus.
Esimiehen viisaus ja nöyryys.