Table of Contents

Onko ihmisten johtaminen mahdollista?.
Työyhteisön dynamiikka.
Toimivan työyhteisön peruspilarit.
Esimiehen käyttäytyminen ja rooli konfliktitilanteissa.
Työyhteisöjen tyypilliset ongelmatilanteet ja niiden käsittelyn esteet.
Työyhteisön ongelmakierre.
Ongelmien ja konfliktien käsittely.
Esimiehen jaksaminen ja paineiden sietäminen.