Table of Contents

Esimiehen tehtävät ja vastuut talouden hallinnassa ja johtamisessa.
Strategiset talouskysymykset.
Toiminnan ja talouden vuosisuunnittelu.
Kustannusten tunnistaminen ja hallinta.
Investointien suunnittelu ja seuranta.
Tunnusluvut talouden kuvaajana.
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.
Hinnoittelu ja liiketoiminta.
Talouden johtamisjärjestelmä esimiehen tukena.