Table of Contents

1. Jokapäiväinen muutoksemme.
2. Muutoksen elinkaari ja muutoskäyrä.
3. Esimiestyö muutosprosessissa.
4. Muutosviestintä.
5. Esimiehen hyvinvointi ja itsensä johtaminen.
6. Työntekijä ja muutos.
7. Muutosprojektin johtaminen.