Table of Contents

Kumppanuusjohtaminen – kaikki alkaa esimiehestä.
Esimiesrooli ja perustehtävä haltuun.
Organisaatiokulttuuri – tiedätkö missä johdat?.
Minusta meihin – toiminta ryhmänä.
Onnistuminen on kahden kauppa – esimiestaidot ja alaistaidot.
Puheesta tekoihin – erilaisten yksilöiden johtaminen.
Kehityskeskustelu – hyödytön turinatuokio vai tavoitteellinen keskustelu?.
Palaute – hyvää suoriutumista edistävä vai huonoon suoriutumiseen lannistava?.
Motivoituminen – tee se itse.
Muutoksen johtamisen perusoppimäärä.
Päättyykö kaikki esimieheen?.