Table of Contents

1 Uusi työntekijä, uudet työtehtävät.
2 Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet.
3 Toimiva työyhteisö.
4 Työaika ja vuosiloma.
5 Vapaat ja eläkkeet.
6 Palkat, korvaukset ja verotus.
7 Työsuhteen päättyminen ja keskeytyminen.
Lomakkeet.