Table of Contents

Abstract: Special survey on output and cost of the Finnish Public Dental Service in 2006. Sammandrag: Specialutredning om tandvårdens produktivitet och kostnader år 2006. Tiivistelmä.