Erikoistuva Psykiatria -profiiliin on koottu psykiatrian erikoislääkärikuulustelun aineistoja ja muuta erikoistuville.