Table of Contents

Sammandrag (s. 5-6): Utvärdering av specialläkar- och specialtandläkarutbildningen. Summary (s. 7-8): Evaluation of the education of specialists in medicine and specialists in dentistry. Tiivistelmä (s. 3-4).