Table of Contents

Eriarvoisuus tappaa on teos, joka pureutuu yhteen 2010-luvun keskeisimmistä kysymyksistä. Eriarvoisuus ei ole vain köyhien maiden ongelma, vaan siitä kärsitään yhä enemmän myös rikkaissa maissa. Se ei tarkoita pelkästään varallisuuden epätasaista jakautumista, vaan myös sukupuoli, rotu, etnisyys ja luokka määrittävät ihmisen asemaa. Pahimmillaan eriarvoisuus tappaa vaikuttamalla ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn. Jopa pelkän työttömyyden on havaittu lisäävän kuolleisuutta. Göran Therbornin teos on lyhyt mutta sitäkin kattavampi luonnehdinta aiheesta. Therborn selittää, mitkä mekanismit synnyttävät ja ylläpitävät eriarvoisuutta ja miten ne ovat kehittyneet ajan saatossa. Hän ei unohda täsmentää, miten eriarvoisuus konkreettisesti vaikuttaa ihmisten elämään. Kirja on vahva ja näkemyksellinen esitys sosiaalisesta tasa-arvosta, eikä sitä ole syyttä kehuttu ulkomaisessa mediassa. Sen lisäksi, että kirjoittaja erittelee eriarvoisuutta ilmiönä, hän tarjoaa arvokkaita, havainnollisia keinoja tasa-arvon parantamiseksi. Therborn ei sorru vaikeaselkoiseen teoreettiseen ilmaisuun vaan hän esittää argumenttinsa ymmärrettävästi ja sujuvasti. Göran Therborn on arvostettu ruotsalaissyntyinen sosiologi ja Cambridgen yliopiston emeritusprofessori. Laajoissa pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että työttömyys lisää kuolleisuutta. Jopa työttömien miesten vaimojen on havaittu päätyvän hautaan muita avioituneita naisia aikaisemmin. – – Muutaman sadan holtittoman keinottelijapankkiirin suuruudenhulluus on syössyt miljoonia ihmisiä työttömyyteen. Kuinka moni heistä kuolee ennenaikaisesti? Todennäköisesti uhrit lasketaan kymmenissä tuhansissa. Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa tuomitaan rikoksista ihmisyyttä vastaan paljon pienempien uhrilukujen perusteella.