Table of Contents

Survival of arctic charr stocked at different ages until maturity. Överlevanden av saimenröding utsatta i olika ålder till könsmognaden.