Table of Contents

Abstract. Kasvovammojen epidemiologiset, hoidolliset ja kuntoutumiseen liittyvät tekijät.