Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Ennenaikaisena syntyneen lapsen hengitysvaikusoireyhtymän epidemiologinen ja geneettinen tutkielma: erityisen tarkastelun kohteena kaksos- ja monisikiöiset synnytykset.